Kategorijos

 

A kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 kategorija

Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dviejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dviejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims.

------------------------------------------------------------------------------

 

Nuo 18 metų, motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iį daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės 

B kategorija

(nuo 18 metų) - automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir turintys ne daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 3 500 kg, o priekabos didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė už automobilio masę be krovinio

C kategorija

(nuo 21 metų) - automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijai ir jų leidžiama maksimali masė didesnė kaip 3 500 kg; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 750 kg.

Norint įgyti šią kategoriją būtina turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

CE kategorija

(nuo 21 metų) - C kategorijos automobilio ir priekabos, kurios leidžiama maksimali masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.
Norint įgyti šią kategoriją būtina turėti teisę vairuoti C kat.